Cesta: OMA » Slovensko » Západné Slovensko » Trenčiansky kraj » okres Trenčín » turistika » miesto

Miesto, okres Trenčín

Miesto v okres Trenčín

V okres Trenčín sa nachádza viac ako 1000 kusov miesto.

miesto inde

Trenčín (236x), Motešice (118x), Dolná Súča (116x), Neporadza (106x), Nemšová (102x), Súča (99x), Petrova Lehota (97x), Mníchova Lehota (96x), Bošianska Neporadza (86x), Trenčianska Turná (80x), Trenčianske Stankovce (76x), Trenčianska Teplá (69x), Trenčianske Teplice (67x), Horná Súča (56x), Soblahov (54x), Peťovka (51x), Veľké Stankovce (50x), Melčice - Lieskové (49x), Horné Motešice (49x), Trenčianske Jastrabie (49x), Skalka nad Váhom (47x), Zemianske Lieskové (44x), Rožňová Neporadza (41x), Dubodiel (40x), Ľuborča (40x), Veľká Hradná (39x), Opatová (39x), Trenčianske Mitice (39x), Zlatovce (38x), Trenčianske Biskupice (38x)

Miesto, okres Trenčín:, 1 z 17

Ostré kamene, Diel, Prúdy, Dolné Panské, Lazy, Pred Sedlišky, Na háji, Nad lavičkou, Horná bukovina, Ondrišská, Skalka pri Trenčíne, Červená hora, Priečne, Pod brehmi, Janíkove diely, Urbárska hora, Sihoť, Pečená, Slivnica, Breziny pod vlčou jamou, Horná Pažiť, Petríčka, Sedličná, Penčáková, Vidovica, Lamačková, Kosnovec, Organistova hora, Skalný bok, Packovka, Kamenec a za Kamencom, Dolná Uharková, Hôročky, Horné Zákračinie, Dolné Rakytiny, Uhrinok, Hore poľom horné, Horná Trubárka, Hôrka, Noviny nad járky, Kopané, U Bránky, Pod hájom, Rakytová, Pobočné, Na Pupačke, Klťovnica, Kútik, Pod Brezinou, Dolné novinky, Laz, Staré salaše, Nádalky, Diely, Na Hôrkach, Strž, Pri obrázku, Odranica, Lazy, Za Krasínom

Miesto, okres Trenčín:, 2 z 17

Role pod Raplovcom nad cestou, Za pajtami, Dolné Vajdlíkové, Lány, Kalný potok, Pod bočinami, Pod ihliče, Pred Černachovou, Bahno, Pod Cimerovym, Záhony, Urbárska hora, Brezníky, Svinice, Na mlyny, Bysterec, Rúbanice, Breziny, Dedovec a Hrebienky, Štepnica, Dolný vŕšok, Kúty, Pod sečou, Horné medzihorie, Brezová, Za Drahami, Horne chriby, Dolné Turnice, Breziny, Kňazov vrch, Za Jamami, Studienky, Priedolie a Stráne, Uhlište, Hliníky, Gacová, Jarabinské, Hluchaňa, Babince, Nad rybníkami, Volársky vŕšok, Záchodničie, Záhumnie, Kopanka, Pilcové obory, Škalákovec, Hôrky, Kňazov vrch, Staré zelnice, Babina, Barošová, Dedovec, Breziny, Pod Slačou, Lážteky, Rozvadze, Za humnami, Struhárky horné, Za mlyny, Lažteky

Miesto, okres Trenčín:, 3 z 17

Za Vápenou, Zelenice nad jamou, Dlhé hony, Chrasť, Kosová, Nad Záhradami, Breziny, Babie doly, Nedaštinec, Mešťáci, Hadia stráň, Cmarulová, Horné Turnice, Kotly, Za Lackom, Jamky, Pod Trnovcom, Pri tabuli, Galánky, Pod hraboviny, Za sadom, Mravcov vŕšok, Bratinovec, Hlaváče, Noviny nad studienkou, Vinohrádok, Bezova, Zábrežie, Bukovina, Zelnice, Hladovská, Nozdrkovská sihoť, Dolné Záhumnie, Medzi potoky, Za prednou, Pod skalou, Hrebienky, Šachové lazy, Lúky Kúty, Kaňová, Plevovci, Na Háji, Ďurovské vrchy, Zelená Žaba, Salaše, Hradený diel, Osnisko, Za Čačíkom, Hančová, Pagáčsky Machnáč, Pod kopanicou, Veľké dráhy, Hlibáč, Vrch Kopanice, Dolná Sihoť, Koberové, Malý Latovec, Studne, Cirkevná, Fabušova

Miesto, okres Trenčín:, 4 z 17

Vŕšok, Jamka, Rudina, Pod Hôročkami, Za Kamienkou, Hrubý Ďurakovec, Dráhy, Hradište, Záhumnie od Turnianskych, Nad vlaským, Pod Ždánovou, Lány, Vašková, Krásna dolina, Pod rybníkom, Kozie rebro, Belákov laz, Drappa, Ohrada, Dolné Močiarne, Čerešňová, Pod sovkom, Peringovská, Struhárky dolné, Pálenica, Nad Záhradami, Lány, Paľove boky, Sigotky, Lúčky, Prachár, Klače, Pod zadnou dolinou, Javorniky, Járky pod baňou, Pod šedivou, Mackove Jarky, Hájnická, Dubie, Jelenec, Národná kultúrna pamiatka Hradisko (Skalný hrb), Žrebík, Horný laz, Vrchovina, Jamy, Uhlisko, Jarabčie, Za kanálom, Nad čerešňovou, Beňové, Hrachovka, Dolný chotár, Stránky, Ištvánová, Nad Mazúrovou, Kučovina, Huboč, Karaština, Prostredný háj, Urbárska hora

Miesto, okres Trenčín:, 5 z 17

Pod kamennou bránou, Kašovská, Hleny, Rovienka, v Potočkách, Raduchove, Polieščie, Čičova dúbrava, Pod krásinom, Pavelková, Bobrovník, Mršiny, Pod hradskou, Vinohrady zadné, Zadné Málenie, Stráne, Ševova kopanica, Pod štepmi, Hoštátna, Konečné, Kobulie, Nad čerešňovú, Panské nivy, Lúky pod hájom, Hrabie, Horné kolo, Družstevná hora, Pod majerom, Piaďky, Spálovice, Kyslá voda, Vrch od opatovského chotára, Podhájik, Skalice, Dúbravy, V doline, Panský kút, Pod dolinkou, Pod Jamy, Biedová, Háj, Drahy, Krížna, Veľké Zajarčie, Zelnice, Štepnice, Ohrady, Zadná Bukovina, Bočiny, Podhorie, Nad Hornou záhradou, Bane, Mahríkov kút, Pod pajtou, Sadovie, Diely, Pod Patravou, Dúžniky, Pri uhlišti, Pod Tlstou horou

Miesto, okres Trenčín:, 6 z 17

Dlhé hony, Zubová, Šlógy, Dolinka, Slače, Stráňa, Húšte, Dolné záhumnie, Bogáňovská, Honičov, Poldiely, Dolné a horné podlanie, Ostrov, Ivanovské, Nad poľom, Záhradné diely, Horné járky, Pod súvozie, Zadný Ivaníčkovec, Pod hájom, Pod lipinou, Na kopánkach, Pod kopcom, Pred Hlboc, Janišov, Jarabina, Zápotočie, Pod Končinou horou, Dubodiel, Pod hájom, Za majerom, Pod Stanoviny, Opatovská rekreačná oblasť, Lazy, Role Nadizby, Potoky, Pod Súhradou, Role Podstodoly, Podhradské, Valaské, Na brehoch, Stráň, Horná Sihot, Vojtková, Záhumnie Dolinka, Kľúčovec, Vinohrad, Drienková, Vyšovec, Bukovina, Nad záhumním, Prostredný grúň, Dúbravy, Brestovica, U Ponigy, Močiare, Chovancova, Pažite, Briezie, Kamenná

Miesto, okres Trenčín:, 7 z 17

Vŕšky, Za jelšami, Žilačky, Uhlište, Dolina zadná, Svitavy, Blahovské lány, Stanoviny, Barankovské, Pod Kopaničkami, Kopánky, Kopanica, Za Vŕšky, Slivovec, Nad Beňovskou pažiťou, Komárky, Stráničky, Predjarčie, Kráčiny, Holáčová, Zábreh, Cípec, Kamenec, Mlynište, Horné záhumnie, Martinovec, Dolníkovce, Dolná Trubárka, Pred Kamencom, Kremienky, Dlhé Hony, Chotárina, Na chotároch, Skalská, Pred poľom, Stráže, Šárové, Zadný Michalovec, Bôčik, Pod Vrchy, Otkovec, Hrabová skalica, Babince, Černachová, Krškovce, Zádelie, Starý háj, Veľká sihoť, Niva, Urbárska hora, Na dedovej a Vápenice, Pod stráňou, Mohylka, Bočina, Dlhé štvrte, Za Belanom, Močiar, Pažite, Horná vaniačka, Čierna kopanica

Miesto, okres Trenčín:, 8 z 17

Skala, Pánske zeme, Inašov, Horné lúky, Homolky, Malé kliny, Zádelčie, Stok, Jurákovce, Pod Lazmi, Kopanica, Záhumnie, Dolné panské, Vápenec, Kaluže, Hložie, Kopanie, Zápotočie, Na Starom háji, Bôčky, Sýkorová hať, Kuntovice, Pred Hlbokým, Pod Lazmi, Diaková, Janákova a Kobolášska, Saladove, Babie jarky, Zalačie, Hájik, U Skaličky, Štrky, Kňazové chrástky, Rúbanice, Hrabová skalica, Kopanice, Záhumnie, Španárka, Pätočiny, Za Paľove, Trničie, Breziny, Za hostácie, Bočina, Veľká hora, Májoviská, Chríb, Pod Kamennú, Drahy, Záhumnie, Skalka, Malé hlboké, Rovinka, Pod Jarkami, Vinohrady, Dolné lúky, Nad Krásnou dolinou, Nad Inašov, Predné hony, Brloh

Miesto, okres Trenčín:, 9 z 17

Dlhé Hradištia, Pri svinianskom potoku, Horná uharková, Sedlišky, Kubrický háj, Bukovina, Horné kopanice, Súvozy, Hrbatá, Pod Hradište, Dolné pole od Bierovského, Galoty, Pod vinohrádkami, Štvrtky, Osikovce, Medzi cestami, Halalovka, Strana, Bočiny, Salašisko, Lániky, Hájik, Hrádok, Pažitky, Za Rakovce, Jastrabské, Závršie, Kobyliny na nivách, Lány, Šachové lazy, Kováčech záhumnie, Háj, Malý Stračovec, Malý Ďurakovec, Starý háj, Starý háj, V Krúze, Lazybová hôrka, Ploštiny, Kobulinec, Parcelácia, Redkovec, Stráň, Kopanice, Krátke Hradištia, Kúty, Svaly, Za kopcom, Pod Mašťovcom, Očkové, Luhy, Chríb a Záchribie, Za Vanťalkou, Vinohrádok, Balajčina, Krátke úvratie, Malé Zajarčie, Pod nádražim, Marková, Belanová

Miesto, okres Trenčín:, 10 z 17

Chmeliny, Trhonky, Bukovina za vrchom, Dúbrava, Rokytie, Zadky, Nadalky, Dávidka, Sina osada, Dolné mesto, Mitáčka, Kopánky, Horné močiare, Kubranský starý háj a jedlina, Predný Ivaníčkovec, Pažite, Klčoviny, Ihličné, Nad hradskou, Kopanice, Horné kopánky, Kňazové vrchy, Nad vinohrady, Vŕšok, Za mlynom, Klokoč, Javorie, Od Hájkovej, Bočina nad Mlynišťami, Potoky, Pod Horou, Za dvorom, Lastek, Pod Baštami, Kopanice, Pod žľabky, Pod lazmi, Hrbatová, Nové kopanice, Niva, Trstenec, Ohrada, Brezinky, Studenovské, Pod Kosnovcom, Rúbanice, Vrch na jamách, Hájiky, Rakovce, Kamienky, Paseky, Červený hostinec, Pred Niestorou, Medzihorčie, Úzke kusy, Pacholčie, Zápotočie, Bukovinka, Predná sihoť, Za kamenným briežkom

Miesto, okres Trenčín:, 11 z 17

Pod holým hájom, Močiarnice, Zábranie, Biele hliny, Nad hradskou, Vankov vrch, Doliny, Predné kopanice, Za Hôročkami, Zelnice - Bonosky, Zuštinová hôrka, Kľúčovec, Pod Hájnicu, Kosiská, Pod Šiancom, Pažite, Drahy, Nálezie, Urbárska sihoť, Otrhánky, Na prednej, Nad baňami, Podlúčie, Horné novinky, Pri jabloni, Pri žobrákovi, Dolné rozdiely, Pietrová, Kováčech záhrady, Dolná Ždánová, Zámkový vršok, Hrabovka, Za očkovým, Kolesová, Jarky, Čierne blato a Bočky, Milačovec, Zemianske Lieskové, Sitník, Malá hora, Pod Černatinou, Pod Bukovinkou, Suchý dub, Lagiň za Hájom, Pastierske, Vápenec, Pod uhlišťom, Závažce, Šanke háj, Rola Sihot, Pod Šanke hájom, Pasienok Sihot, Mašťovec, Sedlová Svinica, Baloková, Kopánka, Kamenová, Psia noha, Pod Medzihorčie, Brezový háj

Miesto, okres Trenčín:, 12 z 17

Vyšné záhumnie, Suché potoky, Prídel, Na kohútovej, Záhumnie, Mníškov, Horná Sihoť, Podlužie, Salašky, Pod Michálkami, Podvrbné, Dolina pri cintoríne, Jamočné, Stráne, Hrušovec, Nové Zlatovce, Nad zlodejskou cestou, Huorkové, Dolná skalka, Pod lúčky, Pod vŕšky, Vinohrad, Pred Váhom, Kopánky I, Klince, Horné pole, Za hájmi, Kolobáška, Bukovinka, Háj, Liborča, Martinovec, Dolé lúky, Proti Stráňam, Pod Starým hájom, Jablková hôrka, Diel, Lazy, Sokolová, Vysoká, Za Ostrou horou, Vápenica, Čechovka, Pod Markovou, Nad Sedlišky, Hošová, Fúkalová, Na Jarkoch, Nad hliníky, Pred velkú dolinu, Baranová, Horné prostredné, Nad brehy, Pod bôrím, Prielohy, Háj, Podlipie, Prieložky, Zákračinie k jarkom, Železník

Miesto, okres Trenčín:, 13 z 17

Brezina, Nad židovským cintorínom, Čičáci, Jagrová, Prašivé, Dolný laz, Záriečie, Adamková, Lány, Kotol, Pod Lipovou, Pleváčkovo, Matejove lazy, Zráz, Pod Lavínami, Bradlo, Šinková, Horná Sihoť, Holá skala, Fláčky, Horné Hranice, Rybníčky, Slovačka, Ovsenište, Repáci, Nad tehelňou, Seravy, Druhý Komárovec, Nad izbyskom, Kvetná, Kostolná, Jelenica, Zlomkový jarok, Lipovec, Za Skalku, Rúbanica, Prašivá, Na Dolinách, Podlužie, Pod hájom, Farská hora, Na kameni, Belice, Široká lávka, Háj a Lúťne, Pusté, Húšte, Rúbaniská, Lenisko, Šiance, Záhumnie, Vinohrady, Bočiny-Čefarka, Pod židovským cintorínom, Horná Ždánová, Zátoka pokoja, Sobotište, Osikovec, Lipníky, Lieštiny

Miesto, okres Trenčín:, 14 z 17

Doné Turnice, Slače, Dráč, Pod Pahorkom, Uškech járok, Dolinky, Chupáčová kopanica, Horné a Dolné dolinky, Dubníky, Krátke štvrte, Vypáleniny a Dubník, Kratiny, Pod Vráblovkou nad Salašom, Vlastenice, Kopeckých močiar, Hrubé kusy, Lúčky, Pred hoštáky-Kráčiny, V hlbokom, Rakovica, Diely, Studienky, Kúnové, Holička, Nad Nivy, Zábrež, Vrch nad Dubníkom, Mladý háj, Hradište, Na šancoch, Kúty, Jasenová, Drahy, Šíravina, Javorky, Dolné kopanice, Pusté, Veľké Kozie, Hrebeň, Mníšky, Pod Hájom, Lazy, Sihoť, Na lazoch, Kopaniny, Diačka, Medzi lazy, Záhumnie, Dlhé chrastie a Járky, Pod Beňovcom, Rúbanica, Slače, Drahy, Rúbane, Dubové stráne, Predné Kučie, Dlhé Diely, Kamienky, Dolné močiare, Kalvičky

Miesto, okres Trenčín:, 15 z 17

Súdna, Priehradka, Padelky, Skalica, Vrch, Zrebíky, Za chodníkom, Hranty, Na Podcvíbi, Kobzovská, Kremenica, Kubra, Pažiť u Bránky, Široké, Lipová, Dolné chriby, Trtálky, Kľuková hôrka, Ladašovec, Kľúčovec, Záhumenica, Kráčiny, Cerie, Vinohrádok, Pasienok, Hrabie, Hájnicka, Bukovinka, Plieška, Oravské lúky, Jamy, Za Váhom, Dolné pole od Melčického, Rovne, Košťálov kút, Behance, Járky, Horné močiare, Tíšinka, Háj, Pod kaštieľom, Háje, Lazy, Kopanice a Lútne, Kopaničky, Stehlíkovci, Role Podizby, Slivnice, Zahumnie, Okruhlica, Niestora, Vinohrady predné, Dolukončie, Ostrá hôrka, Kopanice, Prúdie, Na lúčie, Štóly, Veľký Stračovec, Bukovina

Miesto, okres Trenčín:, 16 z 17

Rozdielik, Horné Seravy, Kozie rebro, Chotárna cesta, Matejovská, Kosmatina, Prostredný jarok, Lazy, Jamy, Vrchhájik a nad Lipovou, Brehy, Kopanica, Slížový lán, Hrbačky, Dolné Seravy, Prvý Komárovec, Pekelná dolina, Chrapkovské, Hríbová, Beňovec, Pilcové, Zálohy, Javorcová, Panské hory, Pod Kamencom, Nad Tráglovou, Dolná pažiť, Dlhý diel, Močiary, Nad tehelňou, Jeleňákov mlyn, Dolná Sihoť, Pod Hájom, Lipovec, U višienky, Pod machnáč, Saladova skala, Dúbravy, Kríže, Predná Bukovina, Kvasaréch Rybníčky, Pažite, Čičáková kopanica, Na chodníku, Ihličné, Nad lúčkami, Kubrica, Prieloh, Pod hradskou, Kravské, Volavé, Podhorie, Diely, Hrdská, Nad Háj, Prostredná, Bindarka, Za Kamencom na Zaroslej, Beňove lesy, Pole

Miesto, okres Trenčín:, 17 z 17

Bobrovnícka sihoť, Horné Panské, Mladý háj, Stará Breza, Ždánová, Prieloh, Tlstá hora, Farská Sihoť, Záhrady, Hôrka, Pod bočiny, Dolná Sihoť, Nad záhradou, Pod Janákovou, Kĺúčovec, Hrabie, Za humnami, Podluhy pri ohrade, Horné Vajdlíkové, Medzi cestami, Raplovec, Pod Čechovkou, Hôrky, Jastrabské sedlo, Neporadzský háj, Humence, Kravské, Osikovec, Pažite, Čelenkové, Úvesy, Vyšovec, Holý háj, Kamenistý chodník, Chriby, Kopanica, Horný Černatín, Markovec, Hoštakové záhumnie, Nad Jedľovou

miesto inde

Trenčín (236x), Motešice (118x), Dolná Súča (116x), Neporadza (106x), Nemšová (102x), Súča (99x), Petrova Lehota (97x), Mníchova Lehota (96x), Bošianska Neporadza (86x), Trenčianska Turná (80x), Trenčianske Stankovce (76x), Trenčianska Teplá (69x), Trenčianske Teplice (67x), Horná Súča (56x), Soblahov (54x), Peťovka (51x), Veľké Stankovce (50x), Melčice - Lieskové (49x), Horné Motešice (49x), Trenčianske Jastrabie (49x), Skalka nad Váhom (47x), Zemianske Lieskové (44x), Rožňová Neporadza (41x), Dubodiel (40x), Ľuborča (40x), Veľká Hradná (39x), Opatová (39x), Trenčianske Mitice (39x), Zlatovce (38x), Trenčianske Biskupice (38x)
miesto v Trenčín
miesto v Motešice
miesto v Dolná Súča

Podobné, okres Trenčín:

1209x miesto, 226x orientačný bod, 224x turistické informácie, 133x poľovnícky posed, 101x ohnisko, 88x prístrešok, altánok, 39x studňa, 28x orientačná mapa, 28x miesto na piknik, 20x atrakcia, 15x komín, 14x chranený strom, 9x štôlňa, 3x vodárenská veža, 2x väznica
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
Miesto, okres Trenčín

Viac o nás

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku okres-trencin.oma.sk turistika miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.