Cesta: OMA » Slovensko » Západné Slovensko » Trenčiansky kraj » okres Trenčín » turistika » miesto

Miesto, okres Trenčín

Miesto v okres Trenčín

V okres Trenčín sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, okres Trenčín:, 1 z 17

Sad Dukelských hrdinov, Bošianska Neporadza, Sady Cyrila a Metoda, Malý Kolačín, Pod hájom, Zemianske Lieskové, Dolná skalka, Nad hliníky, Dlhé štvrte, Pred hoštáky-Kráčiny, Záchodničie, Mierové námestie, Paľove boky, Homolky, Stotina, Sady kapitána Nálepku, Nové Zlatovce, Prachár, Nad tehelňou, Juh, Prostredný jarok, Pribinove sady, Pod Huštikom, Za lučkou, Rožňová Neporadza, Komenského sady, Lažteky, Mohar, Kolónia, Do Hájnice, Pažite, Na dráhach, Chmeliny, Brezina, Pod židovským cintorínom, Pálenica, Žinková, Brezový háj, Sihoť, Kamenová, Hájnicka, Za mlyny, Dúbravy, Pod Úhovčie, Stanoviny, Záhumnie, Chalupovská, Prostredné diely, Dedovec a Hrebienky, Zelená Žaba, Na kopánkach, Na mlyny, Cmarulová, Dolina zadná, Dolné mesto, Drohy, Rúbanica, Červené kopanice, Pod Trnovcom, Dolné Turnice

Miesto, okres Trenčín:, 2 z 17

Kučovina, Baračka, Dlhé Hony, Stráničky, Vrch Kopanice, Kvetná, Urbánková, Kopánka, Dolné Záhumnie, Pánske zeme, Pusté, Pažite, v Potočkách, HÁMRY, Pod Jarkami, Pusté, Dolné kopanice, Pod stráňou, Hoštakové záhumnie, Do lužok, Trúba, Výšovec, Záriečie, Dlhé diely, Šariny, Švančarovo záhumnie, Na chodníku, Močiarnice, Popelová, Za vodou, Dolné mlynce, Lazy, U Hankov, Niže dediny, Mešťáci, Prielohy, sv. Vavrinec, Vyše dediny, Kopanice, Hájik, Stráne, Stehlíkovci, Slače, Na vŕšku, Kapustnice, Rybníky, Stránky, Kolesová, Záhumnie, Na Kopanke, Dúbravy, Vŕšok, Prieloh, Chupáčová kopanica, Plevovci, Repáci, Diaková, Kochnáč, Lenisko, Diačka

Miesto, okres Trenčín:, 3 z 17

Čičáci, Diely do Kolačinského, Kubrica, Pod Štvrťami, Ploštiny, Za mlynom, Za hostácie, Machnáč, Predné lúky, Od súhrady, Dolná pažiť, Národná kultúrna pamiatka Hradisko, Pod brehy, Za parkany, Somoš, Piechov, Pod súvozie, U medze, Niva do Dubnického, Chriby, Kobyliny, Konča predovsia, Pod lúčky, Horné močiare, Biskupická sihoť, Zátoka pokoja, Klince, Prejtianska dolina, Španie, Hájnice, Do potoka, Prúdik, Kopanice, Škranichová, Rieky, Pod Tureckom, Ostredok, Prvý Komárovec, Pod Kamencom, Rozvadze, Belice, Černachová, Horniakovská, Krivá, Žrebík, Veľké Kozie, Tomáškov vŕšok, Baske, Horné lúky, Pažitky, Javorina, Breziny, Dráč, Kosová, Záhumnie, Trhonky, Kúty, Bogáňovská, Žrebíky, Gacová

Miesto, okres Trenčín:, 4 z 17

Zadné kopanice, Pred Černachovou, Sitník, Kruhy, Veľké kliny, Mravcov vŕšok, Za sadom, Piesková dolina, Jamy, Vinohrádok, Tisová, Na dávky, Krivá hať, Prostredné kopanice, Nad baňami, Kamenec, Bane, Fúkalová, Dlhé chrastie a Járky, Záhumnie, Druhý Komárovec, Kojná hora, Krátke Hradištia, Zahumnie, Prašivé, Zadné Kučie, Čierny vrch, Malé kliny, Bukovina, Kopanica, Vyhorená dolina, Kozie rebro, Janovec, Pod Čiernym vrchom, Krížna, Ladašovec, Dlhé Hradištia, Podlipie, Predné kopanice, Predné Kučie, Nové kopanice, Hrebienky, Pálacké diely - Tulavý, Hrbatová, Horné kamienky, Pagáčsky Machnáč, Pod kamienky, Kamienky, Jarabina, Urbárska hora, Háje, Mizovky, Dedovec, Dlhé hony, Rovinka, Hore končie, Záhumnie Dolinka, Pasienok, Krásna dolina, Lovichovec

Miesto, okres Trenčín:, 5 z 17

Pod Kolkovým, Tlstá hora, Hradený diel, Huorkové, Bocháčová, Dolné kopanice, Belánová, Zábrež, Tlstá hora, Dolinka, Chrasť, Vrchy, Stráne, Horná Ždánová, Matejove lazy, Nad lúčkami, Horné Seravy, Horná uharková, Dolná Ždánová, Kaňová, Hlboké a pod Stražišťom, Pred Kamencom, Pod Miklovkou, Vlastenice, Kamenná, Pod Jurákom, Dolné pole od Bierovského, Pod Belánovou, Sadovie, Tomašovica, Volársky vŕšok, Okruhlica, Prídel, Pod Tulavy, Bahno, Priedolie a Stráne, Záhradné diely, Brestovica, Pastierová, Lagiň za Hájom, Pred Hlboc, Úvesy a Kališča, Na kopcoch, Nad stokom, Rokytie, Kamenistý chodník, Zadný Ivaníčkovec, Veľký Jakubovec, Vyšné záhumnie, Pod Budišovou, Trnovec, Dolné Seravy, Dubové stráne, Zlatenica, Pod Kamennú, Pod Ždánovou, Dolé lúky, Predný Ivaníčkovec, Prielohy, Brezinky

Miesto, okres Trenčín:, 6 z 17

Pod Jamy, Lazárky, Kríže, Kráčiny a Červenky, Lazy, Lazybová hôrka, Smrečina, Kratiny, Rakytné diely, Chríb, Zápotočie, Stok, Dolné záhumnie, Pod kopcom, Nad Jurákom - Záružie, Kopanica, Pod ihliče, Vašková, Prostrednica, Galoty, Biedová, Hájky, Kamenec a za Kamencom, Klače, Hlboc, Jamy, Dlhé, Sýkorová hať, Ždánová, Studienky, Pod hradskou, Predná sihoť, Lúky pod hájom, Horná vaniačka, Strážište, Pavelková, Diely, Buclavky, Háje, Kopánky II, Vankov vrch, Dolná Uharková, Rakytová, Pod Mašťovcom, Pod Pleškami, Hrabiny, Kopánky I, Kúnové, Hlaváče, Proti Stráňam, Na Háji, Dolné pole od Melčického, Mašťovec, Cerie, Mikudová, Lúčky, Na Dolinách, Horná bukovina, Malé Lieskové, V Krúze

Miesto, okres Trenčín:, 7 z 17

Spálovice, Podbrezie, Svitavy, Babky, Cirkevná, Jurákovce, Hôrka, Seravy, Predjarčie, Osikovec, Pod Slačou, Starý háj, Pažitie, Langáč, Rakovica, Pod Vráblovkou nad Salašom, Nad hradskou, Brloh, Krivé Buclavky, Trštičie, Pod Stanoviny, Pod hradskou, Vidovica, Nad lavičkou, Drahy, Bukovinka, Za Kamencom na Zaroslej, Bočiny, Kňazov vrch, Hájnická, Pod Pahorkom, Kopanie, Veľká sihoť, Bradlo, Kňazové vrchy, Hrabie, Nad kútiky, Pod Lazmi, Dlhý diel, Hríbová, Rozdielik, Zlomkový jarok, Luzok, Chrastné, Potoky, Luhy, Háj, Salaš, Uhrinok, Pod Jarošovou, Kopánka, Súvozy, Brehy, Skaličky, Pod Hradište, Pažite, Lazy, Teplička, Prúdik, Za kanálom

Miesto, okres Trenčín:, 8 z 17

Medzi rieky, Kopanica, Stará Breza, Pod Hájom, Záhrady, Na lúčie, Pod chmelincom, Pod Dubovou, Kašové, Pod rybníkom, Hlavienky a Dlhé nivy, Spanie nivy, Prúdie, Stráne, Uhlisko, Suché potoky, Prúdik, Pažite, Panovce, Stará, Záhumenica, Sihoť, Fialová štvrť, Zrebíky, Panská niva, Bielovské, Kolárová, Pod palenicou, Kuntovice, Konča hrádze, Čierne blato a Bočky, Chrapkovské, Vojtková, Diely medzi kanálom a potokom, Lány, Bočina, Pole, Horné záhumnie, Sina osada, Zadné Málenie, Súdna, Nožnice, Pálenice, Za kanálom, Hrbatá, Záhumenná, Nad zbojníckych, Fabušova, Lúčky, Šimarovec, Osnisko, Birošská, Zábrehy, Jarošová, Medzi potoky, Skala, Pod Suchou, Rola Sihot, Pasienok Sihot, Kúty

Miesto, okres Trenčín:, 9 z 17

Hôrky, Zelnice, Rúbanica, Štepnice, Polieščie, Nad Háj, Háj, Lastek, Dolný vŕšok, Diely od hradskej, Hliny, Honičov, Háj, Pred Váhom, Ostrý vrch, Boky, Pod záhrady, Za Váhom, Za hájom, Pri obrázku, Ohrady, Do Martinovca, Pod Starou, Dolukončie, Prostredná, Horné medzihorie, Prúdy, Závažce, Záhony, Pod nádražim, Packovka, Blažková, Prípor nad Kolárovou, Horný vŕšok, Kováčech záhrady, Struhárky dolné, Pod Kopaničkami, Humenice, Rúbaniská, V čiernom, Slovačka, Lážteky, Sútesky, Fláčky, Vinohrádok, Rovnina, Pri uhlišti, Chríb a Záchribie, Pod machnáč, Kopeckých močiar, Šinková, Medzihorčie, Marková, Veľké dráhy, Bysterec, Za Vápenou, Kňazove chrástie pod horou, Drieňová, Breziny pod vlčou jamou, Lipová

Miesto, okres Trenčín:, 10 z 17

Na lazoch, Staré salaše, Pri žobrákovi, Bočina nad Mlynišťami, Lazy, Konečné, Kúty, Zuštinské kúty, Stráže, Na šancoch, Kováčech záhumnie, Dolinky, Studenovské, Pilcové obory, Kútik, Jarky, Pod Medzihorčie, Struhárky horné, Kotly, Pliešky, Doné Turnice, Kalvičky, Palové od chotára, Kopánky, Pilcové, Na Jarkoch, Kňazové chrástky, Dolný chotár, Hlibáč, Čierna kopanica, Pod Drieňovou, Salaše, Dolné medzihorie, Za Rakovce, Mlynište, Stredné Turnice, Jablková hôrka, Za Čačíkom, Svinice, Rybníčky, Pod Patravou, Horné Turnice, Oravské lúky, Od Hájkovej, Kopaničky, Mníšky, Záhumnie, Stráň, Blahovské lány, Psia noha, Belákov laz, Hrabie, Na jaseni, Panský kút, Na Podcvíbi, Diel, Pod Kubačkou, Rakovce, Pod uhlišťom, Horná Brezina

Miesto, okres Trenčín:, 11 z 17

Nádalky, Zuštinová hôrka, Pod Michálkami, Košťálov kút, Pod Hradkom, Kľuková hôrka, Májoviská, Kvasaréch Rybníčky, Lúžkova skala, Pažite, Horný laz, Lány, Breziny, Galov, Studienky, Pod Lipovou, Pod dolinkou, Bukovinka, Pod skalou, Zubová, Kubačka, Štoliny, Sklady, Vŕbovec, Skalica, Šlógy, Horné Sokolie, Zarakytím, Zálošnica, Kratiny, Kopanica, Borina, Pod zadnou dolinou, Trtálky, Salaše, Beňová, Kopanice, Záhumnie od Turnianskych, Dolinka, Záhradky, Laz, Holá skala, Pod bočinami, Polomy, Záhumnie, Jamka, Brehy, Balajčina, Močiare, Dolný laz, Brehy, Priečna, Pod bočiny, Kopanica, Chrastky, Lúky Kúty, Bočiny, Chrasť, Kostolná, Pod skalím

Miesto, okres Trenčín:, 12 z 17

Babina, Vršok, Vlčie jamy, Veľká Laššová bočina, Pod Dolinkami, Vŕšky, Zalačie, Pod Zahradčím, Pod Markovou, Holý háj, Za Cesanou, Rovienky, Pod Bukovinkou, Zengové, Lukáčovská, Dúbrava, Havranice, Pod Markovicou, Hutmanovci, Saladove, Na panských lúkach, Bukovina, Pod ostricami, Mokrišovci, Hrachové, Zraz, Saladova skala, Kočárov, Na dolinkach, Javorniky, Huštik, Horné lúky, Zádelie, Vršúr, Nad cestou, Pod holým hájom, Senkovci, Kýšky, Trstenica, Repkovci, Podháj, Pod Hoľaznami, Za Lackom, Predný laz, Holešov, Žľab, Dolinka, Karaština, Belanka, Kuricovci, Sinajské bôrie, Kalište, Ploštiny, Kremenice, Vrchy, Hôrka, Pod studnicou, Kržlenica, Podlazie, Mlynce

Miesto, okres Trenčín:, 13 z 17

Horné mlynce, Brezie, Kopec, Lúky pod Stráňami, Dlziny, Bočky, Prieťaž, Blažovec, Lazy, Klčovina, Zráz, Hlohovce, Predbohovica, Rúbanica, Nad Senkech, Nad Senkovcami, Kúty, Hliny, Komorice, Za briežky, Trnovec, Polákova, Priedoliny, Kamenica, Arbalovec, Vavrová, Kupkovci, Lazy, Močiare, Pri studničke, Stráne, Zámlynie, Bôčik, Hrdská, Lazy, Medzi jarkami, Koránky, Ordoková, Vinohrad, Kopanice, Maríkovec, Španý kameň, Pučkove záhumnie, Pod Brezinami, Nad baňou, Čupec, Rúbane, Slávičková, Sviniansky háj, Podhlinie, Kalište, Peraňovec, Podhradské, Vaňové a zákopa, Záhumnie, Veľké lieštie, Hliníky, Doliny, Stráčovec, Úvrate

Miesto, okres Trenčín:, 14 z 17

Horné Podhlinie, Veľký Kolačín, Závršie, Breziny, Pod háj, Na jamách, Pod Bočinami, Jasenová, Lieštiny, Štvrte, Nádavky, Dolinky, Laziny, Černatina, Na Pupačke, Šmachovská, Dranáčková, Hradská, Pod kostolom, Peringovská, Martinovec, Kozárka, Veľká hôrka, Malé hlboké, Hančová, Pred Slačie, Pod krasínom, Dlhá, Niva, Poličko, U Gabrhelov, Komárové, Zelenice nad jamou, V hlbokom, Pod Drieňovou, Panský háj, Kobulie, Nad Nivy, Pleváčkovo, Za Jamami, Farská hora, Kremienky, Hrušovec, Uhliská, Pod Černatinou, Uhlište, Háj, Paseky, Ohrada, Kamenné, Novinky, Role Podstodoly, Role Nadizby, Zadné Breziny, Ševova kopanica, Potoky, Podlúčie, Diely, Pod Súhradou, Niestora

Miesto, okres Trenčín:, 15 z 17

Organistova hora, Huboč, Role pod Raplovcom pod cestou, Pod Hrabovkou, Za studienky, Role pod Raplovcom nad cestou, Okrúhla a kamenná, Raplovec, Dubník, Brezová, Tlstá hora, Nad izbyskom, Lamačková, Lány, Za Krasínom, Kamenný vŕšok, Sklad, Jamy, Malý Latovec, Pod vŕšky, Pliešky, Odranica, Hrbatá, Pod lipinou, Vierovec, Šalenovec, Lazy, Škalákovec, Holáčová, Za cintorínom, Prostredné, Sedličná, Chríb, Za Kamienkou, Vinohrady predné, Svinský jarok, Dolné kúty, Skalská, Na Srazy, U Ponigy, Hôročky, Pobočné, Kopanica, Haluzické kopanice, Drienková, Mladý háj, Čičáková kopanica, Nad Bažanicou, Pod Starým hájom, Podlužné, Dlhé Diely, Bukovina, Dolinka, Diely, Oriešok, Pred Hlbokým, Laziny, Podlužie, Nad Dolinou, Kostrieň

Miesto, okres Trenčín:, 16 z 17

Kopanice, Kopanica, Nad záhradou, Závodie, Šanke háj, Závodie a nad Brody, Černatín, Dolina, Za járky, Na Stráži, Háj, Kamienky, Starý háj, Hliníky, Chrástky, Lúčky, Kotol, Sekáč, Nad Hornou záhradou, Za hradskou, Nad zlodejskou cestou, Pod brehy, Slivnica, Nad vinohrady, Pod hájikom, Hrabníky, Kráčiny, Horné kúty, Starovská, Údolie, Žilovské, Novina, Svorkovo, Sedlíšky, Kráčiny, Hrubý Ďurakovec, Prostredný grúň, Pred Niestorou, Ostrá hora, Zásadnie, Prašivá, Medzi priehony, Pod Šanke hájom, Tíšinka, Rovne, Kopanica medzi hájom, U Bránky, Kamenčan, Slače, Drieňová, Kopanica, Prostredný háj, Dolina, Pod vinohrádky, Pažiť u Bránky, Vyšovec, Dolina pri cintoríne, Role Podizby, Malá hôrka, Čičova dúbrava

Miesto, okres Trenčín:, 17 z 17

Nad cintorínom, Na brehoch, Prieloh, Nad Podbrezím, Pod Vrchy, Záhumnie, Somárovec, Jagrová, Pod Hôročkami, Malý Ďurakovec, Na Šašie, Na klin, Zadný Michalovec, Kamenie, Brezníky, Kopaniny, Skalice, Rovienka, Nad humnami, Horné močiare, Široká lávka, Starý háj, Pečená, Na prednej, Horné vápenice, Barankovské, Koberové, Klokoč, Cebová, Lúhy, Hložie, Pod kamennou bránou, Hrabová skalica, Horný laz, Prieložky, Bukovina, Šíravina, Lazy, Kopanice, Racošky

miesto inde

Trenčín (219x), Dolná Súča (123x), Motešice (120x), Nemšová (106x), Neporadza, okres TN (103x), Petrova Lehota (101x), Bošianska Neporadza (85x), Súča (82x), Mníchova Lehota (74x), Trenčianska Teplá (72x), Trenčianske Stankovce (70x), Trenčianske Teplice (68x), Horná Súča (58x), Peťovka (54x), Skalka nad Váhom (50x), Trenčianska Turná (50x), Veľké Stankovce (49x), Horné Motešice (49x), Melčice - Lieskové (47x), Zemianske Lieskové (44x), Rožňová Neporadza (42x), Ľuborča (42x), Opatová (41x), Dobrá (38x), Soblahov (38x), Kľúčové (38x), Zlatovce (37x), Trenčianske Biskupice (37x), Horňany (36x), Kubrá (35x)
miesto v Trenčín
miesto v Dolná Súča
miesto v Motešice

Podobné, okres Trenčín:

2036x turistika, 1492x miesto, 154x orientačný bod, 142x turistické informácie, 56x prístrešok, altánok, 40x poľovnícky posed, 32x ohnisko, 29x strom, 27x studňa, 18x miesto na piknik, 15x chranený strom, 8x orientačná mapa, 8x atrakcia, 6x komín, 4x vodárenská veža, 3x horáreň, 1x väznica, 1x pamätník, bojisko
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, okres Trenčín

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://okres-trencin.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.