Cesta: OMA » Slovensko » Západné Slovensko » Trenčiansky kraj » okres Trenčín » turistika » miesto

Miesto, okres Trenčín

Miesto v okres Trenčín

V okres Trenčín sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, okres Trenčín:, 1 z 17

Sad Dukelských hrdinov, Malý Kolačín, Bošianska Neporadza, Pod hájom, Zemianske Lieskové, Dlhé štvrte, Pálenica, Sady Cyrila a Metoda, Dolná skalka, Nové Zlatovce, Záchodničie, Homolky, Mierové námestie, Juh, Prachár, Za lučkou, Prostredný jarok, Pod Huštikom, Lažteky, Sady kapitána Nálepku, Rožňová Neporadza, Stotina, Kolónia, Komenského sady, Pribinove sady, Do Hájnice, Mohar, Pažite, Na dráhach, Pod židovským cintorínom, Chmeliny, Brezina, Brezový háj, HÁMRY, Pred hoštáky-Kráčiny, Nad hliníky, Sihoť, Paľove boky, Žinková, Kamenová, Dolné mesto, Drohy, Hájnicka, Pod Úhovčie, Rúbanica, Za mlyny, Dúbravy, Stráničky, Zelená Žaba, Dolné Turnice, Dedovec a Hrebienky, Prostredné diely, Záhumnie, Stanoviny, Dlhé Hony, Kučovina, Dolina zadná, Vrch Kopanice, Nad tehelňou, Červené kopanice

Miesto, okres Trenčín:, 2 z 17

Na kopánkach, Na mlyny, Cmarulová, Pod Trnovcom, Baračka, Kvetná, Urbánková, Dolné Záhumnie, v Potočkách, Pánske zeme, Pusté, Pažite, Kopánka, Dolné kopanice, Pod Jarkami, Pusté, Výšovec, Šariny, Na chodníku, Močiarnice, Záriečie, Pod stráňou, Dlhé diely, Trúba, Do lužok, Hoštakové záhumnie, Mešťáci, U Hankov, Popelová, Dolné mlynce, Za vodou, Stehlíkovci, Niže dediny, sv. Vavrinec, Švančarovo záhumnie, Prielohy, Kolesová, Lazy, Vyše dediny, Vŕšok, Diaková, Stránky, Prieloh, Chupáčová kopanica, Dúbravy, Repáci, Hájik, Plevovci, Stráne, Lenisko, Rybníky, Slače, Na vŕšku, Diačka, Kopanice, Záhumnie, Čičáci, Kapustnice, Na Kopanke, Kochnáč

Miesto, okres Trenčín:, 3 z 17

Kubrica, Diely do Kolačinského, Pod Štvrťami, Za hostácie, Za mlynom, Machnáč, Predné lúky, Ploštiny, Od súhrady, Pod brehy, Dolná pažiť, Za parkany, Národná kultúrna pamiatka Hradisko, Piechov, Somoš, Pod súvozie, U medze, Niva do Dubnického, Chriby, Kobyliny, Konča predovsia, Zátoka pokoja, Pod lúčky, Horné močiare, Biskupická sihoť, Klince, Prejtianska dolina, Do potoka, Hájnice, Španie, Prúdik, Rieky, Ostredok, Škranichová, Pod Tureckom, Kopanice, Rozvadze, Kamenec, Žrebík, Krivá hať, Trhonky, Mravcov vŕšok, Zadné kopanice, Černachová, Krivá, Veľké Kozie, Pod Kamencom, Kruhy, Prvý Komárovec, Gacová, Nad baňami, Belice, Breziny, Veľké kliny, Za sadom, Dráč, Prostredné kopanice, Vinohrádok, Horniakovská, Bogáňovská

Miesto, okres Trenčín:, 4 z 17

Pažitky, Záhumnie, Kúty, Horné lúky, Sitník, Kosová, Pred Černachovou, Fúkalová, Zadné Kučie, Krížna, Jamy, Nové kopanice, Kozie rebro, Ladašovec, Dlhé Hradištia, Piesková dolina, Žrebíky, Zahumnie, Krátke Hradištia, Predné kopanice, Tomáškov vŕšok, Prašivé, Kojná hora, Tisová, Dlhé chrastie a Járky, Baske, Čierny vrch, Bane, Predné Kučie, Javorina, Malé kliny, Podlipie, Pod Čiernym vrchom, Na dávky, Druhý Komárovec, Nad stokom, Hradený diel, Hore končie, Priedolie a Stráne, Vyhorená dolina, Záhumnie, Pod Miklovkou, Vyšné záhumnie, Dolné pole od Bierovského, Rovinka, Galoty, Janovec, Dedovec, Záhumnie Dolinka, Biedová, Urbárska hora, Pagáčsky Machnáč, Na Dolinách, Na Háji, Sýkorová hať, Bukovina, Pasienok, Hrebienky, Huorkové, Tlstá hora

Miesto, okres Trenčín:, 5 z 17

Kamenec a za Kamencom, Nad Jurákom - Záružie, Dolné záhumnie, Predná sihoť, Pod hradskou, Strážište, Tlstá hora, Pod Jurákom, Pod kopcom, Proti Stráňam, Dolinka, Stok, Lagiň za Hájom, Dlhé hony, Kamienky, Na kopcoch, Dolé lúky, Kopanica, Krásna dolina, Zábrež, Jarabina, Rokytie, Hrbatová, Kráčiny a Červenky, Úvesy a Kališča, Dolné pole od Melčického, Pred Kamencom, Hlboké a pod Stražišťom, Vašková, Veľký Jakubovec, Pod Kolkovým, Dolné kopanice, V Krúze, Mizovky, Dolné Seravy, Zadný Ivaníčkovec, Pod kamienky, Za Kamencom na Zaroslej, Nad lúčkami, Predný Ivaníčkovec, Pod Pahorkom, Bocháčová, Pastierová, Kaňová, Spálovice, Háje, Volársky vŕšok, Buclavky, Veľká sihoť, Pavelková, Trnovec, Belánová, Pažitie, Pod Pleškami, Horné kamienky, Horné Seravy, Pod Slačou, Bradlo, Pálacké diely - Tulavý, Jurákovce

Miesto, okres Trenčín:, 6 z 17

Malé Lieskové, Rakytová, Lovichovec, Nad hradskou, Pod Vráblovkou nad Salašom, Mikudová, Lány, Zlatenica, Dlhý diel, Trštičie, Dlhé, Kopanica, Pod Mašťovcom, Kopánka, Skaličky, Pálenice, Pod palenicou, Rozdielik, Hríbová, Zrebíky, Studienky, Medzi rieky, Háje, Brestovica, Luzok, Kolárová, Uhrinok, Krivé Buclavky, Záhrady, Nožnice, Zlomkový jarok, Pažite, Prostrednica, Zadné Málenie, Hájnická, Sihoť, Horná uharková, Lazy, Kúnové, Seravy, Vlastenice, Stará, Matejove lazy, Pod ihliče, Stráne, Konča hrádze, Háj, Na lúčie, Kamenistý chodník, Lúky pod hájom, Pod rybníkom, Sadovie, Prúdie, Pod hradskou, Kopanica, Horná Ždánová, Pole, Pod Ždánovou, Dolná Uharková, Vrchy

Miesto, okres Trenčín:, 7 z 17

Hlboc, Bahno, Pod Hájom, Pod Dubovou, Pod Jamy, Pod Jarošovou, Potoky, Nad kútiky, Pod Belánovou, Hrbatá, Mašťovec, Záhumenica, Prídel, Fialová štvrť, Hlavienky a Dlhé nivy, Lazárky, Hrabiny, Chrapkovské, Teplička, Lúčky, Kríže, Kašové, Hrabie, Lazybová hôrka, Súdna, Langáč, Cerie, Pod Stanoviny, Jamy, Brehy, Dubové stráne, Pažite, Suché potoky, Chrasť, Záhradné diely, Smrečina, Kratiny, Chríb, Vankov vrch, Horné záhumnie, Hájky, Čierne blato a Bočky, Súvozy, Stará Breza, Brezinky, Kamenná, Bielovské, Prielohy, Spanie nivy, Pod Hradište, Salaš, Vojtková, Hlaváče, Tomašovica, Kuntovice, Pod Budišovou, Bočina, Sina osada, Klače, Luhy

Miesto, okres Trenčín:, 8 z 17

Pod Kamennú, Diely, Pod chmelincom, Prúdik, Pred Hlboc, Zápotočie, Kopánky II, Ždánová, Dolná Ždánová, Kopánky I, Rakytné diely, Okruhlica, Stráne, Horná vaniačka, Podbrezie, Uhlisko, Pod Lazmi, Pod Tulavy, Lazy, Kopanie, Panská niva, Štepnice, Kňazov vrch, Bočiny, Zelnice, Pod Starou, Blažková, Osikovec, Pod záhrady, Za kanálom, Drahy, Bukovinka, Pasienok Sihot, Rola Sihot, Záhony, Pod Suchou, Pod nádražim, Cirkevná, Brloh, Za kanálom, Ostrý vrch, Za hájom, Rakovica, Háj, Lastek, Predjarčie, Panovce, Diely medzi kanálom a potokom, Chrastné, Svitavy, Starý háj, Vidovica, Babky, Závažce, Jarošová, Nad zbojníckych, Zábrehy, Záhumenná, Fabušova, Horná bukovina

Miesto, okres Trenčín:, 9 z 17

Hôrka, Osnisko, Prúdik, Prípor nad Kolárovou, Kňazové vrchy, Nad lavičkou, Medzi potoky, Hôrky, Horné medzihorie, Diely od hradskej, Nad Háj, Záhumnie, Chrasť, Dolný vŕšok, Pri obrázku, Lúčky, Polieščie, Prostredná, Háj, Packovka, Priečna, Hliny, Vŕbovec, Za Váhom, Kúty, Dolukončie, Prúdy, Borina, Birošská, Pred Váhom, Horná Brezina, Skala, Honičov, Zálošnica, Beňová, Ohrady, Štoliny, Boky, Rúbanica, Do Martinovca, Šimarovec, Horný vŕšok, Pilcové obory, Kalvičky, Za Čačíkom, Stráže, Kopeckých močiar, Pilcové, Kotly, Pliešky, Doné Turnice, Ploštiny, Humenice, Horné Turnice, Struhárky dolné, Studenovské, Kňazové chrástky, Lazy, Bysterec, Salaše

Miesto, okres Trenčín:, 10 z 17

Kúty, Podháj, Slovačka, Čierna kopanica, Svinice, Palové od chotára, Za Rakovce, Marková, Šinková, Dolné medzihorie, Nad cestou, Rúbaniská, Kováčech záhumnie, Stredné Turnice, Staré salaše, Dolný chotár, Rybníčky, Kňazove chrástie pod horou, Kútik, Kováčech záhrady, Na Jarkoch, Struhárky horné, Breziny pod vlčou jamou, Vinohrádok, Sútesky, Lipová, Pod Medzihorčie, Pri uhlišti, Kubačka, Dolinky, Hlibáč, Pod Kubačkou, Pod Kopaničkami, Galov, Havranice, Kremenice, Šlógy, Senkovci, Breziny, Pod Hradkom, Polomy, Vršok, Za Cesanou, Horný laz, Lážteky, Na jaseni, Pod machnáč, Sklady, Dolný laz, Babina, V čiernom, Záhumnie od Turnianskych, Májoviská, Pod Drieňovou, Rakovce, Pod Markovou, Pod Patravou, Lúky Kúty, Na lazoch, Chrastky

Miesto, okres Trenčín:, 11 z 17

Medzihorčie, Repkovci, Kratiny, Mokrišovci, Pod Zahradčím, Rovnina, Vlčie jamy, Pri žobrákovi, Jarky, Chríb a Záchribie, Na panských lúkach, Jablková hôrka, Trstenica, Na šancoch, Oravské lúky, Hutmanovci, Kočárov, Zuštinské kúty, Konečné, Kopánky, Za Vápenou, Zarakytím, Pod Dolinkami, Kuricovci, Bočina nad Mlynišťami, Brehy, Rovienky, Fláčky, Veľké dráhy, Nádalky, Belanka, Pod skalím, Kvasaréch Rybníčky, Balajčina, Drieňová, Mlynište, Zengové, Horné Sokolie, Kopanica, Pod zadnou dolinou, Holý háj, Mlynce, Horné mlynce, Blahovské lány, Pod skalou, Lúky pod Stráňami, Zubová, Vrchy, Pod Markovicou, Na Podcvíbi, Čupec, Pod bočinami, Na dolinkach, Záhradky, Černatina, Bukovinka, Zuštinová hôrka, Kopanica, Priedoliny, Vršúr

Miesto, okres Trenčín:, 12 z 17

Trtálky, Kýšky, Kamenica, Na Pupačke, Lieštiny, Pod uhlišťom, Stráne, Na jamách, Pod Bukovinkou, Lukáčovská, Močiare, Dolinka, Pod ostricami, Záhumnie, Holá skala, Blažovec, Hrabie, Studienky, Pažite, Jamka, Kľuková hôrka, Horné lúky, Diel, Skalica, Pod Lipovou, Huštik, Stráň, Nad Senkech, Panský kút, Sinajské bôrie, Pod Hoľaznami, Košťálov kút, Dúbrava, Lúžkova skala, Žľab, Pod dolinkou, Salaše, Predný laz, Bočiny, Kopaničky, Brehy, Veľká Laššová bočina, Laz, Zraz, Kopanice, Nad Senkovcami, Vŕšky, Pod bočiny, Karaština, Pod Michálkami, Zalačie, Klčovina, Psia noha, Arbalovec, Podhradské, Kalište, Jasenová, Holešov, Od Hájkovej, Lány

Miesto, okres Trenčín:, 13 z 17

Bukovina, Belákov laz, Mníšky, Kupkovci, Kostolná, Dolinka, Pod kostolom, Kopanice, Peraňovec, Lazy, Horné Podhlinie, Martinovec, Podlazie, Ohrada, Malé hlboké, Slávičková, Pod holým hájom, Pliešky, Tlstá hora, Hradská, Lazy, Pod Drieňovou, Hliny, Jamy, Za Krasínom, Komorice, V hlbokom, Role Nadizby, Saladove, Role Podstodoly, Bočky, Nad Nivy, Háj, Pod vŕšky, Závršie, Pod krasínom, Kopec, Trnovec, Pod Bočinami, Hrušovec, Pleváčkovo, Ordoková, Javorniky, Dranáčková, Dlhá, Niva, Pod Hrabovkou, Vavrová, Hôrka, Bôčik, Huboč, Kremienky, Medzi jarkami, Sviniansky háj, Role pod Raplovcom pod cestou, Komárové, Kamenné, Rúbane, Polákova, Pri studničke

Miesto, okres Trenčín:, 14 z 17

Kalište, Kobulie, Ševova kopanica, Rúbanica, Močiare, Uhlište, Podlúčie, Hančová, Pod Černatinou, Zámlynie, Kamenný vŕšok, Zelenice nad jamou, Zádelie, Nad baňou, Saladova skala, Pod Súhradou, Niestora, Organistova hora, Šmachovská, Koránky, Breziny, Kržlenica, Role pod Raplovcom nad cestou, Malý Latovec, Podhlinie, Za briežky, Za Lackom, Farská hora, Maríkovec, Nad izbyskom, Kúty, Hlohovce, Zráz, Pod Brezinami, Záhumnie, Predbohovica, Raplovec, Pod studnicou, Potoky, U Gabrhelov, Pod háj, Dubník, Hrdská, Prieťaž, Brezová, Dlziny, Brezie, Paseky, Lamačková, Stráčovec, Hrachové, Lány, Za Jamami, Doliny, Úvrate, Nad zlodejskou cestou, Kozárka, Pred Hlbokým, Slače, Role Podizby

Miesto, okres Trenčín:, 15 z 17

Peringovská, Čičáková kopanica, Prostredný grúň, Malý Ďurakovec, Pod lipinou, Zadné Breziny, Nádavky, Za Kamienkou, U Bránky, Svorkovo, Prostredný háj, Pred Niestorou, Dlhé Diely, Zadný Michalovec, Holáčová, Lazy, Veľký Kolačín, Čičova dúbrava, Hliníky, Rovne, Dolinky, Uhliská, Vaňové a zákopa, Tíšinka, Panský háj, Pučkove záhumnie, Pažiť u Bránky, Kotol, Brezníky, Sklad, Štvrte, Drieňová, Pod Vrchy, Pod hájikom, Sedličná, Laziny, Hrabníky, Veľké lieštie, Vinohrad, Španý kameň, Hrubý Ďurakovec, Široká lávka, Liborča, Novinky, Valaské, Poličko, Predný Michalovec, Dubníček, Pred Slačie, Okrúhla a kamenná, Za studienky, Diely, Sokolová, Veľká hôrka, Dolinka, Drappa, Nad Podbrezím, Kopaniny, Matejovská, Pastierske

Miesto, okres Trenčín:, 16 z 17

Pod Šanke hájom, Malá hôrka, Dolina, Podlužie, Prostredné, Jagrová, Pod brehy, Za prednou, Ihličné, Pobočné, Kamenčan, Mohylka, Nad záhradou, Za kamenným briežkom, Kopanica, Hložie, Starý háj, Nad Dolinou, Medzi cestami, Za járky, Sekáč, Kráčiny, Nad čerešňovou, Na Srazy, Šanke háj, Na Stráži, Mladý háj, Kopanica medzi hájom, Kráčiny, Pod vinohrádky, Jastrabie, Pod kamennou bránou, Chrástky, Pod Hôročkami, Nad vlaským, Nad Bažanicou, Nad čerešňovú, Za cintorínom, Široké, Zámkový vršok, Novina, Záhumnie, Mladý háj, Za hradskou, Chmeľnica, Urbárska hora, Na prednej, Bukovina za vrchom, Slivnica, Meravské, Mršiny, Studne, Závodie, Predná Bukovina, Na klin, Svinský jarok, Háj, Závodie a nad Brody, Černatín, Na Šašie

Miesto, okres Trenčín:, 17 z 17

Vyšovec, Hrbatá, Kopanice, Laziny, Holička, Kostrieň, Bukovina, Hôročky, Hore poľom horné, Podlužné, Somárovec, Odranica, Medzi priehony, Nad cintorínom, Baloková, Močiary, Zadky, Pod šedivou, Bucacka, Za Hôročkami, Dlhá lúka, Krátke úvratie, Zásadnie, Štvrtky, Pod Starým hájom, Rúbanice, Nad humnami, Stráňa, Dolné polonky, Za chmelnicou, Zadná Bukovina, Jelenica, Milačovec, Košarište, Vančalka, Klčoviny, Záhrady, Bočina, Pätočiny, Noviny nad studienkou

miesto inde

Trenčín (219x), Dolná Súča (123x), Motešice (120x), Nemšová (106x), Neporadza, okres TN (103x), Petrova Lehota (101x), Bošianska Neporadza (85x), Súča (82x), Mníchova Lehota (74x), Trenčianska Teplá (72x), Trenčianske Stankovce (70x), Trenčianske Teplice (68x), Horná Súča (58x), Peťovka (54x), Skalka nad Váhom (50x), Trenčianska Turná (50x), Veľké Stankovce (49x), Horné Motešice (49x), Melčice - Lieskové (47x), Zemianske Lieskové (44x), Rožňová Neporadza (42x), Ľuborča (42x), Opatová (41x), Dobrá (38x), Soblahov (38x), Kľúčové (38x), Zlatovce (37x), Trenčianske Biskupice (37x), Horňany (36x), Kubrá (35x)
miesto v Trenčín
miesto v Dolná Súča
miesto v Motešice

Podobné, okres Trenčín:

2036x turistika, 1492x miesto, 154x orientačný bod, 142x turistické informácie, 56x prístrešok, altánok, 40x poľovnícky posed, 32x ohnisko, 29x strom, 27x studňa, 18x miesto na piknik, 15x chranený strom, 8x orientačná mapa, 8x atrakcia, 6x komín, 4x vodárenská veža, 3x horáreň, 1x väznica, 1x pamätník, bojisko
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, okres Trenčín

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://okres-trencin.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.